.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ – Όλες έχουν ένα πράγμα κοινό "ΘΕΟΣ"  αλλά κάθε θρησκεία αναπτύσει το δόγμα και τα τελετουργικά της από έναν άνθρωπο ως απεσταλμένο της.

 Ο Βουδισμός όπως εκτίθετε στο Tipitaka από τον Sidhartha Guatama,ο Χριστιανισμός όπως εκτίθετε στη Βίβλο,ο Ισλαμισμός όπως εκτίθετε στο Κοράνι από τον προφήτη Μοάμεθ,ο Μορμονισμός όπως εκτίθετε στο Βιβλίο του Μορμόνου του  Joseph Smith, κ.λπ.

Tώρα!?Ποιά τελετουργικά προτιμήτε "ΕΣΕΙΣ" να χρησιμοποιήσετε για να αναγνωρίσετε αυτό που είναι πέρα από την ανθρώπινη νόηση αλλά από την ΠΙΣΤΗ είναι.Θα μπορούσατε να δημιουργήσετε τη δική σας πίστη και να απολαύσετε τη σχέση σας άμεσα με το Θεό ως  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ σας.

.

 

HomeSuggestions

©1999 Léque.com. All Rights Reserved.